© NGO-Gietasfalt.nl
Ons product

Ons product

Gietasfalt is een product dat waterdicht is en dat tevens sterk genoeg is om erover te lopen en te rijden. Door deze bijzondere combinatie van eigenschappen wordt gietasfalt veelal toegepast als waterdichte vloerafwerking op parkeerdaken en bedrijfsvloeren en tevens met diverse toepassingen in de wegenbouw. Toch is gietasfalt voor velen in de bouwwereld nog een onbekend product. Het wordt daarom lang niet altijd op de juiste wijze toegepast en het komt nogal eens voor dat onder het etiket "gietasfalt" geheel andere asfaltsoorten worden verwerkt. Voor het aanvragen van deze handboeken of het verkrijgen van meer informatie over gietasfalt kunt u zich wenden tot een van de NGO-leden of het NGO-secretariaat.
Nederlandse Gietasfalt Organisatie
© NGO-Gietasfalt.nl

Ons product

Gietasfalt is een product dat waterdicht is en dat tevens sterk genoeg is om erover te lopen en te rijden. Door deze bijzondere combinatie van eigenschappen wordt gietasfalt veelal toegepast als waterdichte vloerafwerking op parkeerdaken en bedrijfsvloeren en tevens met diverse toepassingen in de wegenbouw. Toch is gietasfalt voor velen in de bouwwereld nog een onbekend product. Het wordt daarom lang niet altijd op de juiste wijze toegepast en het komt nogal eens voor dat onder het etiket "gietasfalt" geheel andere asfaltsoorten worden verwerkt. Voor het aanvragen van deze handboeken of het verkrijgen van meer informatie over gietasfalt kunt u zich wenden tot een van de NGO-leden of het NGO-secretariaat.
Ons product
Nederlandse Gietasfalt Organisatie