Sterk, waterdicht en direkt gereed.
© NGO-Gietasfalt.nl

Welkom

De Nederlandse Gietasfalt Organisatie is een vereniging van gietasfaltverwerkende bedrijven die tot doel heeft om meer bekendheid te geven aan de toepassingen van gietasfalt en om een goede verwerking van het materiaal te bevorderen. In het kader van deze doelstelling heeft de NGO besloten om alle aspecten van gietasfalt als bv gebruiksdak en bedrijfsvloer en vooral de juiste verwerkingsmethoden, vast te leggen in de richtlijnen van de NGO. Deze richtlijnen zijn opgenomen in ons handboek, te weten: STERK,WATERDICHT EN DIREKT GEREED.
Nederlandse Gietasfalt Organisatie
© NGO-Gietasfalt.nl

Welkom

De Nederlandse Gietasfalt Organisatie is een vereniging van gietasfaltverwerkende bedrijven die tot doel heeft om meer bekendheid te geven aan de toepassingen van gietasfalt en om een goede verwerking van het materiaal te bevorderen. In het kader van deze doelstelling heeft de NGO besloten om alle aspecten van gietasfalt als bv gebruiksdak en bedrijfsvloer en vooral de juiste verwerkingsmethoden, vast te leggen in de richtlijnen van de NGO. Deze richtlijnen zijn opgenomen in ons handboek, te weten: STERK,WATERDICHT EN DIREKT GEREED.
Sterk, waterdicht en direkt gereed.
Nederlandse Gietasfalt Organisatie